VERKOOPSVOORWAARDEN

Wist je dat

Wist je dat Autoglas Antwerpen een familiebedrijf is?

Wist je dat Autoglas Antwerpen naast ruiten ook dealer en plaatser is van voertuigverwarmingen van de merken Webasto, Eberspächer en Autoterm?

Over ons

 • Ook mobiele verplaatsing!
 • Als uw verzekering glasschade dekt, betaalt u niets.
 • Wij werken met alle verzekeringen
 • Gratis ruitenwissers bij elke vervanging van de voorruit voor verzekerde klanten
 • 50% goedkoper dan Carglass
 • levenslange garantie


Verkoopsvoorwaarden

BEL ONS OP

03 541 30 20


VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal, van alle losse voorwerpen die in de voertuigen achtergelaten worden, en bij brand of overstroming.
 2. De uitvoeringstermijn van de werken worden alleen als aanwijzing gegeven en kunnen bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.
 3. De voertuigen die ons worden toevertrouwd, worden bestuurd door ons personeel, doch onder de volle aansprakelijkheid van de klant.
 4. Onze montageprijzen BTW niet inbegrepen en de garantie op waterdichtheid gelden enkel voor het plaatsen in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormt en aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest en andere zaken.
 5. Niet in onze prijzen inbegrepen zijn de onvoorziene vervangingen van clipsen, sierlijsten, vijzen, binnenbekleding, rubbers en het leveren van lijm-, kleef- en dichtings producten. Evenals niet inbegrepen het verwijderen van glasresten uit de wagen.
 6. De algemene garantievoorwaarden gelden zoals voorgeschreven in het European Quality Certificate : 1 jaar garantie op lekken en 3 jaar garantie op lekken dit bij jaarlijkse controle van de voorruit, 1 jaar garantie op het loskomen van lijsten en rubbers. De monteur is niet aansprakelijk voor glasbreuk bij het demonteren en monteren van dezelfde ruit. Ook bij het monteren van de door de klant geleverd glas kan de monteur niet aansprakelijk worden gesteld bij glasbreuk, evenmin kan hierop een garantietermijn geclaimd worden.
 7. Er wordt door de verkoper geen aansprakelijkheid aanvaard voor het verergeren of uitbreiden van een bestaande glasschade tijdens de uitvoering van een glasherstelling. Indien een reeds gerepareerde inslag verder scheurt na enige tijd, brengen we de kostprijs van de reparatie in mindering met de prijs van de vervanging voorruit.
 8. Klachten moeten om geldig te zijn, bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na levering van het voertuig ingediend worden.
 9. Onze klant wordt dan rechtswege, zonder aanmaning, door het enkele verstrijken van de vervaldag, in gebreke gesteld met toepassing van art. 1139 van het burgerlijke wetboek.
 10. Onze facturen zijn contant betaalbaar netto en zonder disconto.
 11. Op facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van de rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijl interest van 10% per jaar vanaf de vervaldag en, een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 euro aangerekend.
 12. De partijen verklaren in geval van betwisting, bij uitsluiting bevoegdheid aan de rechtbank het arrondissement Antwerpen toe te kennen.
 13. Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van art. 1583 van Burgerlijke Wetboek, de geleverde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele interesten en kosten. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed, over op de koper vanaf het ogenblik van levering.
 14. Voor voertuigen die 3 dagen na de terbeschikkingstelling van de klant niet werden afgehaald, wordt een staanplaats vergoeding aangerekend van 7,25 euro/dag.
 15. De verkoper aanvaard geen indirecte schade.
 16. Indien u verhinderd bent voor uw afspraak vragen wij u ten laatste 24u op voorhand te verwittigen. Indien u ons te laat of niet op de hoogte brengt zijn wij genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen t.b.v. 120,-€+BTW.
 17. Bij bestelling van een laadstation is de eerste interventie gratis, wanneer we bij het verlopen van de offerte geen bestelling hebben mogen ontvangen zijn wij genoodzaakt om een bedrag van €100 aan te rekenen voor de eerste interventie.
 18. Voor het stellen van een diagnose bij defect van uw Webasto of Eberspächer toestel rekenen wij een bedrag aan van €100 excl. BTW wanneer het probleem niet bij het toestel ligt of er geen probleem te detecteren is.
 19. Voor het stellen van een diagnose bij defect van uw Webasto of Eberspächer toestel vragen wij een forfaitair bedrag van €100 excl. BTW, deze wordt in mindering gebracht van uw factuur indien u de uiteindelijke herstelling of vervanging door ons laat uitvoeren
 20. Wanneer u uw voertuig verkoopt verloopt de garantie, deze garantie is enkel geldig bij de eigenaar die de werken door ons heeft laten uitvoeren.
 21. Onze garantie dekt geen gevolgschade.